Ljusfalls Skolas ek. för

Föreningen bildades hösten 2003.  Föreningens främsta uppgift är att stå som huvudman
för Ljusfalls friskola, men också för att stödja elever och personal i sina arbeten.

STYRELSEN

Ordförande
Mari Aktner

Ledamöter
Gunilla Malteskog
Sofia Arnell
Kristina Krause

Suppleanter
Hanna Sund
Lina Andersson
Helen Lundberg
Mikael Jacobson
Karolin Jensen