Integritetspolicy

Detta är den Policy som Ljusfallshammars byaråd (org.nr.825003-8448) har upprättat.
Vår webbplatsadress är: https://ljusfallshammar.nu

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Varför behöver vi spara och behandla dina personuppgifter? (namn, adress och ev. mailadress)

  • För att kunna kontakta dig och delge dig information.
  • För att kunna föra statistik. (För att kunna söka bidrag krävs att styrelsen kan redogöra för
    antalet medlemmar fördelade i ålderskategorier. )

Hur får vi dina uppgifter?

  • När du söker medlemskap i vår förening lämnar du själv dina uppgifter.
  • Genom medlemskap lämnar du samtycke att finnas med i vårt medlemsregister.
  • Din anmälan om medlemskap för barn under 13 år gäller som samtycke för barnet/barnen.

Kommentarer

Vi använder oss av Facebook som tredje-parts tjänst, dina kommentarer är kopplade till din social profil,
data lagras hos Facebook som leverantör av tjänsten.

Kontaktformulär

När du använder något av våra formulär på webbsidan, måste du lämna ditt samtycke till att vi bearbetar
och registrerar  och lagrar dina uppgifter (beroende på formulärs typ).

Cookies

Vi använder oss av kakor (cookies) för att erbjuda den bästa upplevelsen för dig när du besöker våran
webbsida, för att ta del av webbsidan som det är tänkt behöver du acceptera cookies i din webbläsare.
Vi använder också cookies för att föra statistik så som visningar, klick och impressions för evenemang,
formulär samt för våra webb sponsorer.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt
den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från
tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion
med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

När du väljer att avsluta ditt medlemskap i vår förening. För kontakt via formulär lagras din data tills att
vi har bearbetat den, samt så länge vi står i kontakt med dig.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har skrivit någon kommentar till inlägg på denna webbplats kan du begära en exportfil med
de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar
bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att
spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur vi skyddar din information

Uppgifterna förvaltas av den för styrelsen utsedda biträdet, kassören. Styrelsen delar inga uppgifter
med någon utanför styrelsen.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

På webbsidan tar vi emot data ifrån Statcounter

Hur du kan kontakta oss

Du hittar våra kontakt uppgifter under menyn / Byarådet / Styrelsen

Senast uppdaterad den 18 januari 2019