Årsmöte Byarådet

Årsmöte Byarådet i LSK:s klubbhus
alla varmt välkomna